В Стара Загора вече две години няма превишение на нормите за качество на въздуха

За втора поредна година през 2018 г. на територията на Стара Загора няма отчетени превишения на установените норми за нито един от показателите за качество на атмосферния въздух, в резултат на изпълнението на разнообразните мерки, заложени в Актуализираната програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) и достигане установените норми на територията на града. Особено осезаемо е подобрението на качеството на атмосферния въздух по отношение на проблемния за всички големи градове показател фини прахови частици с размер по-малък от 10 микрона (ФПЧ10).

Това беше отчетено днес по време на проведеното заседание на Програмния съвет за оценка и управление качеството на атмосферния въздух към Община Стара Загора.

Програмният съвет включва представители на общинската администрация, РИОСВ, РЗИ, Тракийски университет, ТПП, Сектор Пътна полиция към Областна дирекция на МВР, „Зелени Балкани“ и екологични неправителствени организации.

През 2018 год. за гр. Стара Загора са регистрирани само 6 денонощия със стойности на ФПЧ10 над 50 µg/m3, при допустими на годишна основа 35 денонощия. Ниските денонощни нива на ФПЧ10 през 2018 година формираха и най-ниската от години назад стойност на средногодишната концентрация на показателя. Средногодишната стойност на фините прахови частици през 2018 год. е 22,24 µg/m3, което е 1,8 пъти по-малко от допустимата годишна концентрация от 40 µg/m3.

Тенденцията към подобряване на качеството на атмосферния въздух по отношение на замърсителя фини прахови частици се запазва и за началото на новата 2019 година, отчитат експертите от общината.

Сподели:

Коментари

коментари

Админ