Русе е с най-добри параметри по финансова самостоятелност

Русе е сред общините с най-добри параметри по показателите за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи за третото тримесечие на 2017 г. Това сочи комплексният анализ на Министерство на финансите относно финансовото състояние на общините за третото тримесечие на 2017 г.

Сподели:

Коментари

коментари

Админ