Възстановяват сградата на музея Освободителна война в Бяла

Възстановяват сградата на музея “Освободителна война” в Бяла

Сградата на музея “Освободителна война” в Бяла, Русенско, ще бъде възстановена по европейската програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България. Това съобщиха от областната администрация на Русе след българо-румънска среща по този проект в румънския град Кълараш.

На срещата е обсъдено състоянието на проектната документация и необходимите стъпки за успешното приключване на този етап на проекта. Двете участващи страни са поели конкретни ангажименти в кратък срок да изготвят необходимите документи и да ги представят пред съответния контролен орган. Водещ партньор по проекта е окръжният музей “Долен Дунав” в Кълъраш. Партньори са окръжният съвет Кълъраш и българската община Бяла.
Над стогодишният музейОсвободителна война” в Бяла се помещава в сграда, която е дело на български майстори и носи изцяло чертите на възрожденската ни архитектура.

В двуетажната къща с 12 стаи по време на руско-турската освободителна война се е помещавала главната руската императорска квартира. В нея са живели руският император Александър II, военният министър Димитрий Милютин, граф Н. Игнатиев, художникът Павел Ковалевски, великият княз Ал. Александрович и други военни и граждански дейци. В тази къща са проведени два военни съвета, чийто решения имат решаващо значение за цялостния ход на войната, сочат справките за музея.

Сподели:

Коментари

коментари

Админ