Във Велико Търново стартира експеримент за по-чист въздух

Община Велико Търново стартира пилотен експеримент за по-чист въздух.

Съвременен електростатичен филтър за фини прахови частици бе монтиран върху индивидуална горивна инсталация, намираща се в жилищен дом с отопление на твърдо гориво. Доказаната ефективност на тази система е над 95%, а инсталацията й е лесна – монтира се в горната част на комина и не влияе по никакъв начин на помещенията в жилището, нито на хората. Работи ли филтърът, през комина излиза основно пара, независимо дали под него има печка, камина или друго съоръжение с твърдо гориво. Разходът на ток на подобна система е около 8 лева за цял отоплителен сезон.

Експериментът стана възможен, след като Община Велико Търново инвестира в разработването на предпроектно проучване за реализиране на мерки, целящи подобряването на качеството на атмосферния въздух. В рамките на процедурата са заложени следните дейности: проучване на нагласите на населението за участие в мерки срещу замърсяването от битовото отопление, идентификация на приоритетни жилищни райони за прилагане на съответните мерки.

Предвидено е Община Велико Търново да получи безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз за актуализация на програмата за намаляване на емисиите на фини прахови частици. По Оперативна програма „Околна среда“ ще бъде осигурена възможност за реализиране на проекти за намаляване на замърсяването с ФПЧ 10. Сред мерките са: подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни устройства за твърдо гориво в домакинството и поставяне на филтри за ФПЧ на тези отоплителни системи.

Внедряването новите съоръжения ще е безвъзмездно за жителите, а от изключителна важност е активното им гражданско участие и съдействие, за да бъде жизнената среда още по-добра.

Замърсяването с фини прахови частици е основната причина за моментното влошаване на качеството на атмосферния въздух в Старата столица. Един от основните източници е отоплението на твърдо гориво, особено с произход от стари котли и печки. Между 50 и 60% от населението в цялата страна все още използва подобни съоръжения. Деца, възрастни и хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено чувствителни към високи стойности на ФПЧ10.

Сподели:

Коментари

коментари

Админ